Wat is Informatiearchitectuur en waarom is het belangrijk?

Als we nadenken over het ontwerpen van digitale producten, richten we ons vaak op hun visuele aspecten. Kleur, afbeeldingen en alle andere grafische elementen zijn de eerste dingen die ons opvallen als we op een web pagina terechtkomen. Dit zijn echter niet de enige webdesign-elementen die een intuïtieve gebruikerservaring bieden. De architectuur van informatie is even belangrijk.

Informatiearchitectuur is een term die de principes en methodieken omvat die UX-ontwerpers gebruiken om informatie binnen digitale producten op een gebruiksvriendelijke manier te organiseren. Hoewel er verschillende manieren zijn om dit te bereiken, is een website of app met een uitstekende informatiearchitectuur er een waarvan de inhoud is gestructureerd op een manier die logisch en intuïtief is voor de gebruiker. Dit gevoel van vertrouwen en comfort is cruciaal. Het vermindert de cognitieve last van een gebruiker en maakt navigatie eenvoudig en voorspelbaar. Deze intuïtieve structuur voorkomt dat de gebruiker verdwaalt raakt bij het achterhalen van bepaalde informatie. In plaats daarvan kun je de aandacht van de gebruiker richten op de inhoud waarmee jij wilt dat ze mee communiceren. Daarom verhoogt een site met een intuïtieve en gemakkelijke informatiestructuur de tevredenheid en betrokkenheid van gebruikers, evenals het behoud van gebruikers. Sites met een slechte informatiearchitectuur kunnen daarentegen onhandig, verwarrend en ronduit vervelend overkomen. Dit is duidelijk niet wat je wilt – je hebt de tijd genomen om interessante en waardevolle inhoud te maken, dus het is logisch om die inhoud zo te organiseren dat de betrokkenheid van gebruikers wordt aangemoedigd.

importance of information architecture

Cognitieve Lading en Mental Models

Nadenken over informatiearchitectuur is in theorie allemaal goed en wel. Maar op dit punt vraag je je waarschijnlijk af: hoe organiseren informatiearchitecten content op een manier die gebruikers intuïtief vinden? Het bouwen van een begrijpelijke informatiestructuur begint met inzicht in de werking van het menselijk brein. Cognitieve wetenschap laat ons zien dat het brein, terwijl het door de wereld navigeert, voortdurend een massa ongedefinieerde informatie moet structureren en begrijpen. Cognitieve onderzoekers die deze processen bestuderen, hebben principes van ‘cognitieve navigatie’ kunnen bedenken waar UX-ontwerpers veel aan hebben. Deze denkprocessen over hoe het menselijk brein de wereld begrijpt, worden mental models genoemd. Als we ons hiervan bewust zijn, kunnen we het juiste structurele ontwerp maken om de meest intuïtieve gebruikerservaring mogelijk te maken. Zo kunnen we websites, apps of platformen maken waar het brein makkelijke doorheen kan navigeren.

Informatiearchitectuur: Methoden en Principes

Informatiearchitecten en UX-ontwerpers gebruiken een aantal van deze ‘principes van cognitieve navigatie’ wanneer ze de informatiearchitectuur van de website ontwerpen en deze aanvullen met inzichten vanuit praktische ervaring met het ontwerpen en onderhouden van websites. De som van deze cognitieve wetenschap en webdesign-inzichten noemen we de principes van informatiearchitectuur. Hoewel we niet elk van deze principes tot in de kleinste details zullen behandelen (de geïnteresseerde lezer kan hier een uitgebreide boekhouding vinden), zou het handig zijn om ze kort te bespreken om wat context te bieden:

the principles of information architecture
  1. The Object Principle – Content is het object van elke informatiestructuur. UX-ontwerpers zorgen ervoor dat alle content op een website of app boeiend en relevant is. Dit voor zowel het doel van de website of app als de categorieën die ze structureren.
  2. The Principle of Choices – Cognitieve wetenschap heeft ons geholpen te begrijpen dat te veel keuze een slechte zaak kan zijn. Als een gebruiker een overweldigend aantal opties krijgt, kan dit er vaak toe leiden dat hij of zij helemaal geen optie selecteert. Daarom is het belangrijk dat UX-ontwerpers werken aan het verminderen van de cognitieve last door de gebruiker een select aantal boeiende taken of keuzes voor te stellen.
  3. The Principle of Disclosure – Informatie is vaak georganiseerd in een hiërarchie (of lagen) waar een gebruiker doorheen navigeert, afhankelijk van zijn behoeften. Een gelaagde informatiestructuur die voldoet aan The Principle of Disclosure is er een die de gebruiker voldoende informatie geeft om effectief door elke laag te navigeren zonder die gebruiker te overweldigen met informatie.
  4. The Principle of Exemplars – Cognitief onderzoek laat zien dat het brein categorieën ziet als het meest opvallende voorbeeld dat het kan vertegenwoordigen. Dit besef stelt UX-ontwerpers in staat categorieën te bouwen rond voorbeelden die vanzelfsprekend zijn. Als je bijvoorbeeld een laptop koopt op een website met een goede IA, kunt je er vanuit gaan dat elke categorie die wordt vertegenwoordigd door een afbeelding van een laptop uitsluitend betrekking heeft op laptops.
  5. The Principle of Front Doors – Gebruikers komen niet altijd op de homepage van een website terecht. Vaak bereiken ze websites via een zogenaamde ‘zijdeur’. Daarom is het belangrijk voor UX-ontwerpers om ervoor te zorgen dat elke pagina een gevoel van positie en bekendheid geeft met de algemene informatiearchitectuur van de website, zodat ze intuïtief kunnen navigeren.
  6. The Principle of Multiple Classification – Nog iets dat de cognitieve wetenschap ons leert, is dat er niet één universeel systeem is voor cognitieve classificatie onder mensen. Sommige mensen classificeren dingen op een andere manier. Het is dus belangrijk dat de informatiearchitect meerdere classificatiesystemen biedt. Denk aan een e-commerce platform zoals eBay, waarmee je in zowel brede als beperkte categorieën naar artikelen kunt zoeken.
  7. The Principle of Focused Navigation – Websites hebben vaak een veelvoud aan pagina’s die alle relevante informatie bevatten voor de gebruiker. Daarom is het van cruciaal belang dat UX-ontwerpers en informatie-architecten een begrijpelijke strategie bedenken die gebruikers kunnen gebruiken om door een website te navigeren.
  8. The Principle of Growth – De informatiearchitectuur van een website moet ook ontworpen worden met het oog op de toekomst. Websites moeten kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt, dus het is belangrijk dat de informatiearchitectuur flexibel en schaalbaar is.

Best Practices op het gebied van Informatiearchitectuur en Studio Vi

Naast deze principes kunnen we ook spreken over een reeks IA-best practices die we proberen te integreren in elk IA-project dat we ondernemen. Bij Studio Vi erkennen we dat elk digitaal product zijn eigen gepersonaliseerde en aangepaste informatiearchitectuur nodig heeft. Verschillende websites hebben verschillende behoeften, bedienen verschillende gebruikers en geven verschillende soorten inhoud weer. Daarom streven we er altijd naar om de informatiearchitectuur van een systeem helemaal opnieuw op te bouwen, waarbij we ons eerst richten op de doelstellingen die onze klanten willen bereiken met hun aanwezigheid op het web. Door hun doelen, visies en diensten te begrijpen, kunnen we een informatie architectuur bouwen die deze doelen dient en ons verder de mogelijkheid geeft om klanten een digitale strategie te bieden die deze verschillende factoren samenbrengt in een bruikbaar formaat. Het kennen van de doelgroep van een website is een even cruciale taak voor de informatiearchitect. Verschillende gebruikers hebben verschillende behoeften, zoeken verschillende informatie en inhoud en navigeren om die inhoud op verschillende manieren en langs verschillende routes te vinden. Gebruikersonderzoek is daarom een cruciaal onderdeel van elke succesvolle informatiearchitectuur en Studio Vi heeft de ervaring die nodig is om dit soort onderzoek mogelijk te maken.

Een solide informatiearchitectuur vraagt ​​ook om een ​​plan van aanpak dat verder reikt nabije toekomst. Websites, zoals we hebben opgemerkt, moeten transformerend en adaptief zijn in de huidige zakelijke omgeving. We streven er daarom naar om al onze ontwerpprojecten voor informatiearchitectuur te voorzien van een duidelijke, aanpasbare en schaalbare roadmap. Zodra deze strategiegids eenmaal is opgesteld, kunnen onze klanten de vruchten plukken van een effectieve informatiearchitectuur voor de komende jaren, zelfs wanneer het nodig is om een ​​web aanbod op te schalen en aan te passen om een veranderende markt bij te houden. Natuurlijk realiseren we ons dat niet al onze klanten websites vanuit het niets bouwen. Sommigen komen naar ons met een bestaande website waarvan de informatiearchitectuur beter gestroomlijnd en gerationaliseerd zou kunnen worden. In het licht hiervan biedt Studio Vi workshops informatiearchitectuur aan al onze klanten, ongeacht waar hun specifieke site zich in het web ontwikkelingsproces bevindt. Deze workshops stellen ons in staat onze klanten te helpen de behoeften van hun websites te analyseren, en geven ons de mogelijkheid om samen te werken om een ​​IA-strategie te ontwikkelen die past bij de ontwikkelingsbehoeften op lange termijn van hun aanwezigheid op het web.

Information Architecture Best Practices

Informatiearchitectuur in situ: EAACI

Tot nu toe hebben we grotendeels in theorie over informatiearchitectuur gesproken. Om te helpen bij het verwerken van deze ideeën, denken we dat het nuttig zou zijn om enkele ervan te demonstreren in de context van een project waaraan we momenteel werken. EAACI is een toonaangevende NGO op het gebied van allergie en immunologie, wiens doel het is om onderzoeksdoorbraken en medische richtlijnen te delen met relevante onderzoekers en zorgprofessionals. De website is sinds de oprichting aanzienlijk gegroeid en heeft nu meer dan 12.000 leden. Aangezien het de missie van EAACI is om onderzoek en informatie te voorzien in een steeds veranderend informatielandschap, moet er voortdurend nieuwe inhoud aan de site toegevoegd worden. EAACI is echter zo groot geworden dat het soms een uitdaging kan zijn om de juiste inhoud in de groeiende index te vinden. Om dit te verhelpen, werkten Studio Vi en EAACI samen in een reeks IA-workshops om een ​​informatiearchitectuur te ontwikkelen die de inhoudsstructuur van de EAACI-website stroomlijnt. Door deze workshops en de inzichten die we hebben verkregen in de behoeften en gewoonten van EAACI-gebruikers, kon Studio Vi het deze gebruikers gemakkelijker maken om op een tijdige en intuïtieve manier toegang te krijgen tot de inhoud die ze nodig hebben. Omdat Studio Vi de inhoud doelstellingen en -behoeften van EAACI is gaan begrijpen, hebben we in samenwerking met hen een plan voor deze inhoudsstructuur kunnen ontwikkelen, met als eindresultaat een stappenplan dat schaalbaar, duurzaam en aanpasbaar is aan een veranderende informatieomgeving.

Conclusie

De informatiearchitectuur van een digitaal product is de ruggengraat. Het is de basis waarop de hele digitale ervaring staat en is als zodanig een cruciaal onderdeel van elke succesvolle website, app of platform. En toch, net als het fundament van een huis, is informatiearchitectuur uit het zicht, begraven onder de meer zichtbare inhoud die gebruikers op internet zoeken. Ook al is het uit het zicht, moet het niet vergeten worden. Je zou niet de moeite nemen om een huis te renoveren dat op een wankele fundering staat, en dezelfde gedachte geldt voor alle digitale producten. Als je een site gaat vullen met boeiende inhoud, wil je dat die inhoud zo intuïtief en toegankelijk mogelijk is voor gebruikers. Informatie Architectuur is hoe we dit mogelijk maken.