Hire developers

Wat is ‘nearshoring’

De term nearshoring is afgeleid van ‘offshoring’ – bij offshoring wordt er op grote afstand, vaak internationaal, gezocht naar arbeidskracht terwijl bij nearshoring sprake is van werkverschaffing in de nabijgelegen kring. Nearshoring is het proces waarbij bedrijven werk delegeren aan freelancers, bureaus en bedrijven in de buurt. “Dichtbij” heeft in deze context meer te maken met tijdzone en culturele overeenkomsten dan met afstand.

Nearshore outsourcing is heel gewoon geworden binnen de IT service sector. Grote IT opdrachten of vernieuwingen worden door bedrijven uitbesteed aan bureaus in naburige landen, vaak met niet meer dan een paar uur tijdsverschil. Het IT-team van het uitbestedende bedrijf kan nauw samenwerken met een nearshore bureau of het project volledig aan hen delegeren. Dit werkt vooral goed in Midden-Europa, omdat zich daar een pool van getalenteerde IT-bureaus bevindt.

Het bouwen van een netwerk

We werken al bijna een decennium samen met een getalenteerd nearshore bureau. Dit heeft geleid tot intuïtieve kennis over welk talent we nodig hebben om specifieke projecten te laten slagen. In de loop der jaren hebben we goede en vertrouwde relaties opgebouwd met onze meest betrouwbare, ervaren en deadline gedreven nearshore freelancers. We hebben geleerd hoe we het beste uit deze getalenteerde ontwikkelaars kunnen halen; hoe we hun tijd het beste kunnen besteden, hoe ze kunnen assisteren bij het halen van deadlines en hoe ze als compatibele teams ingezet kunnen worden.

Dit heeft ertoe geleid dat we een club van getalenteerde, betrouwbare en consciëntieuze developers, ingenieurs en ontwerpers om ons heen hebben verzameld, allemaal met specifieke talenten die we kunnen combineren om tot complete en uitgebreide oplossingen voor onze klanten te komen. Al het werk dat wordt uitbesteed aan de nearshore bureaus staat uiteraard onder toezicht van onze technische producenten, interne ontwerpers en developers om zo een excellent product voor onze klanten te garanderen.

Extend your development team

De voordelen van nearshoring

 • Het delegeren van specifieke expertises: Omdat we zo’n uitgebreid netwerk hebben van talentvolle partners kunnen we kleine onderdelen van opdrachten uitbesteden aan verschillende freelancers op basis van hun expertise en prestaties in voorgaande projecten.
 • Gespecificeerd op basis van vaardigheden: Soms werkt het beter om drie experts op verschillende vlakken aan boord te brengen dan één full stack developer. Zo hebben we, in ons perspectief, de beste producten weten te maken. Door het delegeren van processen aan experts, allemaal gespecialiseerd in hun eigen specifieke gebied, kunnen we een kwaliteit waarborgen waar menig digital agency niet aan kan tippen.
 • Tijdzone: Werken op (nagenoeg) hetzelfde moment is één van de voornaamste redenen om nearshoring te verkiezen boven offshoring. De mogelijkheid om vergaderingen te kunnen houden met alle stakeholders is essentieel voor een goed verloop van het project.
 • Culturele gelijkenissen: Je nearshore bureau werkt waarschijnlijk met vergelijkbare standaarden, processen en manier van communiceren. Al onze nearshore connecties spreken vloeiend Engels en zijn wegwijs in de moderne en snel ontwikkelende taal van de tech wereld.
 • Kwaliteit met betrekking tot infrastructuur: Dit komt terug in zowel fysieke als educatieve zin. Het is niet bepaald prettig om te werken met een freelancer die een hakkelende internetverbinding heeft. Daarnaast kun je bij nearshore bureaus rekenen op een bepaalde standaard van opleiding van de werknemers die de projecten en de afstemming van de architectuur ten goede komt.
 • Diversificatie van vaardigheden: Hoewel ons agency slechts uit 5 mensen bestaat, bieden we onze klanten de expertise van een team van 50 man, allemaal gespecialiseerd in verschillende gebieden. Dit stelt ons in staat om grotere projecten aan te nemen, creatieve designs af te leveren en uitgebreide development klussen te klaren.

Het bouwen van een nearshore team

Nearshore teams bestaan uit werknemers die zijn geselecteerd op basis van vaardigheden. De grootte van het team varieert op basis van het project; indien nodig kan het worden aangepast afhankelijk van de werklast. Deze flexibiliteit maakt nearshoring teams tot een unieke uitkomst. Het biedt de extra slagkracht wanneer dat nodig is en de teams treden weer terug op de achtergrond in een minder intensief stadium. Dit resulteert in een zeer efficiënte en kosten-effectieve workflow.

De mogelijkheid om teamleden toe te voegen is vooral handig voor specifieke expertisegebieden. Bijvoorbeeld als je SSR (server-side rendering) wil toevoegen, een tool die laadtijden van pagina’s inkort en de SEO verbetert. Dit is een delicate taak en kan verschillende mate van effectiviteit hebben. In dit scenario zouden we dan een freelance SSR specialist inhuren om 4 á 5 uur aan het team bij te dragen. Hoewel dit dan de enige bijdrage zou zijn aan het team levert het aan het einde van de rit wel een kwalitatief veel hoger resultaat op.

nearshore developers
 1. We beginnen met het evalueren van het project. We analyseren welke expertises nodig zijn om het beste resultaat te leveren.
 2. Onze technische producenten, ontwerpers en interne developers stellen een strategische plan op voor het project waarin duidelijke taken en mijlpalen worden beschreven.
 3. We selecteren de specifieke teamleden die we nodig hebben om aan het project te werken. Door ons steeds groter wordende netwerk aan talenten om uit te kiezen kunnen we altijd de juiste expertise vinden voor jouw specifieke behoeften.
 4. We vergroten/verkleinen het team afhankelijk van de deadline, projectgrootte en vaardigheden die nodig zijn op bepaalde punten van het traject.
 5. Onze interne developers werken gedurende het hele project samen met de nearshore talenten zodat de doelstellingen, vooruitgang en processen altijd op elkaar zijn afgestemd en onze hoogwaardige kwaliteit kan worden gegarandeerd.
 6. Wij zorgen ervoor dat deadlines worden gehaald en aan alle verwachtingen wordt voldaan.
 7. Een QA sessie wordt uitgevoerd door ons in-house team. Voor grotere of complexe projecten doen we zowel een in-house QA als een aan professionele testers uitbestede QA om zo zekerheid te geven voor een responsive en optimaal presterend eindproduct.

Conclusie

We hebben inmiddels meer dan tien jaar ervaring in het samenwerken met nearshore talent. In deze tijd hebben we verschillende offshore en nearshore oplossingen ingezet. We zijn nu op een punt waar we een perfect netwerk van talent hebben verzameld dat in staat is om alle technologische oplossingen voor jouw organisatie te bieden. Jij geeft aan waar je naar op zoek bent en wij bouwen op basis daarvan het perfecte team en gaan aan de slag.