UX Design

UX Design is het proces waarin we onze producten conceptualiseren en ontwerpen om een zinvolle en boeiende ervaring voor de gebruikers weer te geven. Dit proces heeft veel kernelementen om te overwegen, waaronder bruikbaarheid, functionaliteit, branding, customer journey mapping en meer.

Een bepalende factor in UX-ontwerp is om afstand te nemen van focus alleen op conversie maar zich juist te concentreren op de gebruikerservaring met een product. Deze ervaring moet boeiend, plezierig en leuk zijn voor de gebruiker. De taak van ons UX-ontwikkelteam is om deze ervaring voor te stellen en te ontwerpen terwijl we nog steeds andere aspecten zoals functionaliteit, bruikbaarheid en esthetiek integreren.

Design wireframes for websites

Het ontwerpen van wireframes voor apps en websites is een geweldige manier om de verwachtingen met betrekking tot het ontwerpproces voor onze klanten te managen. Het biedt een idee voor het ontwikkelingsproces met de belangrijkste componenten en doelstellingen in het ontwerpproces.

Een wireframe is in feite een kaart of blauwdruk voor je website, ontworpen om gemakkelijk bewerkbaar te zijn en om een onderling overeengekomen referentie te creëren om te beginnen met ontwerpen, voordat jij tijd en middelen investeert in de ontwikkeling van het project.

Wireframes geven een duidelijk overzicht van de functionaliteiten van het platform en stemmen de verwachtingen van alle belanghebbenden in de zeer vroege fase van het proces af. Door de functionele contouren van het platform te creëren, verduidelijkt Vi.Amsterdam hoe de gebruiker zal omgaan met alle functionele elementen van het platform.

Customer journey mapping templates

De manier waarop eindgebruikers onze producten ervaren, vormt een kernonderdeel van onze ontwerpfilosofie. Om deze reden stellen we zorgvuldig customer journey maps samen voor onze klanten. Een customer journey map is het proces van het analyseren en begrijpen van de betrokkenheid tussen een consument en een product. Dit omvat het identificeren van touchpoints en sentimenten die de gebruiker ervaart tijdens het gebruiken of consumeren van een product.

Dit onderzoek omvat het in kaart brengen van belangrijke momenten om de hele ervaring te visualiseren met als doel de ervaring van een gebruiker te begrijpen, optimaliseren en verbeteren. Het in kaart brengen van klantreizen wordt gedaan door middel van empathie en onderzoek, om je een beter begrip te geven van hoe jouw producten zich verhouden tot de consumenten.

UX design prototyping

Prototyping is het proces waarin onze ontwerpers ideeën implementeren in tastbare digitale structuren. Ze zijn een sleutelelement in het ontwerpproces, omdat je hiermee ideeën en de bedoelingen erachter kunt verkennen, voordat je tijd en geld in ontwikkeling investeert. Het is een vorm van primitieve representatie in de beginfase van het ontwerp en ontwikkeling waarbij de structuur en toekomstige doelstellingen van het project in kaart worden gebracht.